Avís Legal

Marc Seró i Alsina amb domicili fiscal a Masia Casajoana s/n 08299 Rellinars. NIF: 45471048W. Com a propietari de la casa Rural Masía Casajoana.

1. Accés i utilització del Lloc web

1.1. Accés al Lloc web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització del lloc web www.masiacasajoana.cat, d’ara endavant, el “Lloc web”), que en Marc Seró  posa a la disposició dels usuaris d’internet, i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa de la Masia Casajoana – Trurisme Rural-, els seus serveis i les últimes notícies publicades sobre Masia Casajoana – Trurisme Rural-.

L’accés al Lloc web comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús del mateix. Si no accepta les presents condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Lloc web i el seu contingut.

Així mateix, en Marc Seró posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús podran ser adaptades o modificades a qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d’Accés i Ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc web.

1.2. Utilització del Lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web, així com de la informació relativa als projectes continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d’Accés i Ús.

2. Exoneració de responsabilitat

2.1. Funcionament del Lloc web

Marc Seró, fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc web degudament actualitzats. No obstant això, en Marc Seró, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

2.2. Modificacions en la informació del Lloc web

en Marc Seró, es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda en el Lloc web

Tant l’accés al Lloc web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que continguda en aquest lloc web, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En Marc Seró., no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc web, i especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Marc Seró

Addicionalment, en Marc Seró, no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que en Marc Seró, pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc web.

4. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (Links)

en Marc Seró, no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuales a tercers llocs web, ni la seva existència implica que en Marc Seró, avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats. Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de en Marc Seró.

5. Protecció de dades personals

5.1. Política de Privadesa

Marc Seró, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals en Marc Seró, accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o subscripció a la nostra *Newsletter realitzades a través del Lloc web, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és en Marc Seró i la finalitat del qual és la d’atendre a aquestes consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació a fi de mantenir-li informat sobre béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat en el paràgraf anterior i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a l’adreça assenyalada en l’encapçalament de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, a través de correu convencional o electrònic, en persona o per telèfon, i indicant segons sigui convenient, de forma visible el concret dret que s’exerceix.

Li preguem que comuniqui de forma immediata a en Marc Seró, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de en Marc Seró estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

Li informem que el no emplenament de les dades de caràcter personal indicats com a obligatoris de qualsevol dels formularis de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que en Marc Seró, no pugui atendre a la seva sol·licitud.

5.2. Comunicacions comercials

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula l’usuari autoritza expressament a en Marc Seró a remetre-li comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent a l’adreça de correu electrònic que vostè ens proporcioni. Si vostè no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, qualsevol que sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans indicats en la clàusula 5.1 anterior per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La seva acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

La utilització no autoritzada dels continguts d’aquest Lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de en Marc Seró poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin del mateix.

En conseqüència, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haurà de sol·licitar-la a la següent adreça de correu electrònic: m.rodriguez@institutideam.com.

7. *Cookies

7.1. Política de Cookies: Què són les *Cookies?

Les cookies són petits arxius de text que s’instal·len en el navegador de l’ordinador de l’Usuari per registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s’emmagatzema en el mateix, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Es poden utilitzar també per mesurar l’audiència, paràmetres del tràfic i navegació, temps de sessió, i/o controlar el progrés i el nombre d’entrades.

Marc Seró procurarà a tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment de l’Usuari per a la instal·lació de *cookies que ho requereixin. No obstant l’anterior, haurà de tenir-se en compte que, de conformitat amb la Llei, s’entendrà que (i) l’Usuari ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l’entrada de *cookies i (*ii) que el referit consentiment no caldrà per a la instal·lació d’aquelles *cookies que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’Usuari (mitjançant registre previ).

COM ELIMINAR LES COOKIES GENERADES PER WWW.MASIACASAJOANA.CAT

Internet Explorer: Eines > Seguretat > Eliminar l’historial d’exploració. Lloc oficial de *IExplorer

Chrome: Personalitzar > Opcions > Historial > Eliminar historial> Marcar la casella esborrar cookies, Esborrar. Lloc oficial de Chrome

Firefox: Eines > Opcions > Privadesa > Mostrar *cookies > Eliminar cookie o Eliminar totes les cookies. Lloc oficial de Firefox

Safari: Ajustis > Safari > Esborrar *cookies i dades. Lloc oficial de Safari

Si vols obtenir mes informació sobre les *cookies pot clicar al següent enllaç: política de *cookies

8.- Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització del Lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre en Marc Seró i els usuaris del Lloc web serà dirimida, amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).