Reobertura de Masia CasaJoana i les mesures pel COVID-19

More information

Avís Legal

Marc Seró i Alsina amb domicili fiscal a Masia Casajoana s/n 08299 Rellinars. NIF: 45471048W. Com a propietari de la casa Rural Masía Casajoana.

1. Accés i utilització del Lloc web

1.1. Accés al Lloc web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització del lloc web www.masiacasajoana.cat, d’ara endavant, el “Lloc web”), que en Marc Seró posa a la disposició dels usuaris d’internet, i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa de la Masia Casajoana – Trurisme Rural-, els seus serveis i les últimes notícies publicades sobre Masia Casajoana – Trurisme Rural-. L’accés al Lloc web comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús del mateix. Si no accepta les presents condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Lloc web i el seu contingut. Així mateix, en Marc Seró posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús podran ser adaptades o modificades a qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d’Accés i Ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc web.

1.2. Utilització del Lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web, així com de la informació relativa als projectes continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. 2. Exoneració de responsabilitat

2. Exoneració de responsabilitats

2.1. Funcionament del Lloc web

Marc Seró, fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc web degudament actualitzats. No obstant això, en Marc Seró, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

2.2. Modificacions en la informació del Lloc web

En Marc Seró, es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda en el Lloc web

Tant l’accés al Lloc web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que continguda en aquest lloc web, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En Marc Seró., no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc web, i especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Marc Seró Addicionalment, en Marc Seró, no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que en Marc Seró, pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc web.

4. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (Links)

En Marc Seró, no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuales a tercers llocs web, ni la seva existència implica que en Marc Seró, avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats. Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de en Marc Seró.

5. Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització del Lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre en Marc Seró i els usuaris del Lloc web serà dirimida, amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Vallès Occidental

Bages

Punt d'informació

Turística

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies