Reobertura de Masia CasaJoana i les mesures pel COVID-19

Més informació

Normativa Interna de l’Estada amb Animals de Companyia

 1. S’accepten animals de companyia de totes les mides i races, poden allotjar-se més d’un/a gos/sa per habitació i prèvia comunicació a l’efectuar la reserva.
 2. Els animals de companyia podran dormir a l’habitació amb la família, que haurà de portar els seus accessoris necessaris (llitets, abeuradors, menjadors, etc.).
 3. Els animals de companyia tenen l’entrada permesa a la zona de restaurant de l’allotjament. Els animals han d’entrar i romandre lligats amb corretja curta per evitar que es pugin desplaçar fins a una altra taula.
 4. Els animals no es podran quedar sols a les habitacions ni lligats sense presència del seu responsable.
 5. Els responsables portaran sempre els/les seus/ves gossos/es lligats/des als espais comuns i exteriors.
 6. Els responsables de l’animal tenen l’obligació de mantenir-lo en les degudes condicions higiènic sanitàries i condicions òptimes de benestar animal. Per tant, no s’acceptarien animals que no es trobin en dites condicions.
 7. No es permetrà rentar els animals als espais de banys (lavabos i dutxes) ni utilitzar les tovalloles de l’establiment per assecar-los. Tampoc està permès que l’animal pugi sobre del llit, sofà, butaques...
 8. No es permetrà l’accés dels animals dins de les piscines ni a la zona on hi hagi altres animals propietat de l’allotjament (cavalls, gallines...)
 9. Els responsables dels animals de companyia han de recollir-ne els excrements i hauran de fer-se càrrec de mantenir l’habitació en bon estat d’higiene.
 10. No s’acceptarà l’ús de collars de càstig en les instal·lacions de l’allotjament rural ni es tolerarà cap tipus de maltractament físic ni verbal vers els animals, podent si ho considera la direcció, denunciar- ho a l’administració competent i/o derivar en l’expulsió de l’allotjament sense el retorn de l’import de l’estada.
 11. Els responsables dels animals es faran càrrec dels danys que els animals puguin produir durant l’estada, tant al mobiliari, com a altres animals o a terceres persones. En cas de desperfectes s’hauran d’abonar les despeses de reparació. També es faran càrrec dels danys que se l’hi puguin causar al seu animal de companyia per desatenció de la normativa exposada. Per tant, exoneren en tot cas de qualsevol responsabilitat que es derivi de l’actuació de l’animal a la MASIA CASAJOANA.
 12. El preu per estada és de 8€ gos.
 13. En tot cas,s’admet sempre l’accés dels gossos pigall i d’assistència acreditats.
 14. Les mascotes han d'estar ben entrenades i degudament educades per no molestar la resta dels hostes.
 15. Per tal de garantir la seguretat i integritat dels seus hostes, protegir la salubritat pública i evitar situacions de perill o incomoditat per a les persones o per als animals, la MASIA CASAJOANA es reservarà el dret d'admissió de qualsevol animal de companyia que pel seu comportament afecti la normal i tranquil·la estada dels visitants.

Vallès Occidental

Bages

Punt d'informació

Turística

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies